ครม.อนุมัติ 'ลดค่าเทอม' พร้อมจ่ายเยียวยาคนละ 2,000 บาท ลด 50%

Chanapot

  • *****
  • 3120
    • ดูรายละเอียด
  • ดูรายละเอียด
  • ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

     วันนี้ (27 ก.ค.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พิจารณาอนุมัติ แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนให้นักเรียน-ผู้ปกครอง รายละ 2,000 บาท วงเงินงบประมาณ 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ดังนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กรอบวงเงิน10,000 ล้านบาท

โดยจะลด ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดถึงร้อยละ 50 ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบอีกร้อยละ 40 

ขณะที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ตลอดจนการสนับสนุนมาตรการอื่นๆ ให้กับนักศึกษา อาทิ การขยายเวลาผ่อนชำระค่าเล่าเรียน การจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์